Šta reći osim sve najgore o listu vreme koji i dalje prednjači po tome da blati i pljuje sve srpsko i ne vidi mu se kraj? Najčuveniji antisrpski list koji izlazi svakodnevno i ima veliku bazu u čitaocima koji su europski orijentisani ili vole pedere ili mrze Pravoslavnu crkvu ili mrze bilo koju odrednicu srpskog bića koja je postojana i cenjena kroz vekove. . .

Taj list prednjači u mržnji prema Srbima i svemu što je srpsko ovakvim pamfletima i takozvanim umetničkim akcijama koje liče na ovaj plakat.

Advertisements